LANGUAGE

VENÄLÄINEN VIAPORI

DET RYSKA

SVEABORG

Sjöfästningen Sveaborg utanför Helsingfors började byggas år 1748 under den svenska tiden. Fästningen, som fick namnet Sveaborg, kapitulerade i maj 1808 för de ryska trupperna och övergick med sina båtar och befästningsanläggningar till Ryska kejsardömet. Den ryska tiden på fästningen varade till 1918. Hurdant var det ryska Sveaborg - Krepost Sveaborg?

Webbutställningen Det ryska Sveaborg är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum.